AAG Požární světlík – výlez na střechu

1) manuální AAG výlez na střechu čtvercových a obdélníkových světlíků

Typy výlezů:

  • výlez s řetízky – řetízky zabraňují přepadnutí kopule na střechu, není pevně zajištěno, úhel otevření cca 95°
  • výlez s mechanickými písty – otevřená poloha světlíku se zajistí ručně pootočením pístu, úhel otevření 85° – FOTO
  • výlez s pneumatickými písty – otevřená poloha světlíku se zajistí automaticky, úhel otevření cca 85° – FOTO

západka k manuálním AAG výlezům – FOTO

2) elektrický AAG výlez na střechu s motorem 230 V/50 Hz, IP55

S nově vyvinutou vnitřní vzpěrou s pohyblivým úchytem čtvercových a obdélníkových světlíků.

Použití

  • po otevření křídla světlíku o cca 80 stupňů slouží jako výlez na střechu (nepoužívat pro denní větrání)
    ( Při použití kolmé manžety je úhel otevření cca 85° , při použití šikmé manžety je úhel otevření cca 75° )

Upozornění

  • panty světlíku umístit na návětrné straně střechy ( otvírací součásti světlíku jsou při větru méně namáhány)

Technické informace

Ukázky z realizací – el. výlez na střechu AAG

manuální výlez na střechu AAG – s pneumatickými písty

Další informace

Samostatné typy světlíků

Návody

Rozměr světlíku na přání

Služby

Naše další weby

Rychlý kontakt

Telefon
281 860 993
Mobil
604 169 032