AAG Požární světlík – výlez na střechu

1) manuální AAG výlez na střechu čtvercových a obdélníkových světlíků

Úhel otevření manuálních výlezů je cca 95°.

Typy výlezů:

  • výlez s řetízky – řetízky zabraňují přepadnutí kopule na střechu, není pevně zajištěno
  • výlez s mechanickými písty – otevřená poloha světlíku se zajistí ručně pootočením pístu – FOTO
  • výlez s pneumatickými písty – otevřená poloha světlíku se zajistí automaticky – FOTO

západka k manuálním AAG výlezům – FOTO

2) elektrický AAG výlez na střechu s motorem 230 V/50 Hz, IP55

S nově vyvinutou vnitřní vzpěrou s pohyblivým úchytem čtvercových a obdélníkových světlíků.

Použití

  • jako DENNÍ elektrické větrání v jakékoli poloze otevření křídla světlíku (doplňkové využití)
  • po otevření křídla světlíku o cca 80 stupňů slouží jako výlez na střechu (hlavní účel využití výlezu)
    ( Při použití kolmé manžety je úhel otevření cca 85° , při použití šikmé manžety je úhel otevření cca 75° )

Upozornění

  • panty světlíku umístit na návětrné straně střechy ( otvírací součásti světlíku jsou při větru méně namáhány)

Technické informace

Ukázky z realizací – el. výlez na střechu AAG

Další informace

Samostatné typy světlíků

Návody

Rozměr světlíku na přání

Služby

Naše další weby

Rychlý kontakt

Telefon
281 860 993
Mobil
604 169 032